bitcoin logo

BITCOIN là gì?

Khái niệm cơ bản về BITCOIN 1. Vậy Bitcoin là gi ? Bitcoin là một loại tiền mã hóa. Ký hiệu : BTC, XBT, . Tác giả của Bitcoin là: Satoshi Nakamoto (là một nhân…

13 Likes Comment

Một thế lực DEX mới huy động được gần 3 triệu USD dẫn đầu bởi Binance Labs

1inch.exchange – một nền tảng tổng hợp các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), đã huy động được 2,8 triệu USD trong vòng gọi vốn đầu tiên của mình. *1inch.exchange là một DEX Aggregators, hiểu đơn…

14 Likes Comment