Luật An Ninh Mạng áp dụng từ ngày 1.1.2019 như thế nào?

34 Likes Comment

14 Hành vi vi phạm luật an ninh mạng kể từ ngày 1.1.2019

Luật An ninh mạng Việt Nam được đại biểu Quốc hội bỏ phiếu thông qua ngày 12/6/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Infographic từ báo Thanh Niên dưới đây sẽ tổng hợp cho chúng ta những hành vi vi phạm luật An ninh mạng dễ mắc phải, có hiệu lực kể từ 1/1/2019. Người dùng cần lưu ý các hành vi sau để tránh vi phạm Luật An ninh mạng, dù vô tình phạm phải vẫn bị xử lý. Trong số đó có nhiều hành vi đã bị cấm trên mạng trước đây và có cả những hành vi mới được bổ sung thêm.

hinh vi vi pham luat an ninh mang 2019 hinh vi vi pham luat an ninh mang 2019 hinh vi vi pham luat an ninh mang 2019hinh vi vi pham luat an ninh mang 2019 hinh vi vi pham luat an ninh mang 2019 hinh vi vi pham luat an ninh mang 2019 hinh vi vi pham luat an ninh mang 2019 hinh vi vi pham luat an ninh mang 2019 Bạn có thể đọc toàn văn Luật An ninh mạng tại đây:

van ban luat an ninh mang vn

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.