Trở về trình soạn thảo cũ thay thế Gutenberg trên wordpress 5

30 Likes Comment

1.Gutenberg trên wordpress 5

Mới đây WordPress đã nâng cấp lên phiên bản 5.0. Với phiên bản này đã có nhiều thay đổi về Trình soạn thảo Gutenberg mới. Cập nhật Twenty Nineteen theme và vá các lỗi bảo mật ở phiên bản cũ.

Ở phiên bản 5.0 này. Trình soạn thảo Gutenberg không chỉ là plugin nữa. Mà nó được tích hợp làm trình soạn thảo mặc định của WordPress.

Dạo qua một số chủ đề mới trên mạng xã hội nhận xét về trình soạn thảo mới này là: có hai luồng ý kiến trái chiều, có người không thích và cảm thấy Gutenberg khó dùng, nhưng cũng có ý kiến nói nó giúp người dùng tạo các Block dễ dàng, thuận tiện hơn.

2. Trở về trình soạn thảo cũ TinyMCE

Vậy nếu bạn không muốn dùng trình soạn thảo Gutenberg mới này, bạn có thể đưa trình soạn thảo của mình về phiên bản cũ nếu cần bằng cách thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme đang dùng:

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

Bây giờ bạn ra kiểm tra lại đã thấy trình soạn thảo đã trở về bản TinyMCE trước. Chúc các bạn thành công!

You might like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.